Samverkan för en hållbar och innovativ industri i Bergslagen

Vid årsmötet i Sandviken beslutade medlemmarna att vårt fokusområde 2023-2024 är ”Bergslagen – attraktiv industriregion”. Inomfokusområdet vill vi tillsammans med medlemmarna lyfta fram industrins betydelse för regionen och Sverige.

Bergslagens industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft, tillväxt och välstånd.Konkurrenskraftiga industriföretag genererar sysselsättning, exportintäkter, skatteintäkter och innovationer. Exportintäkterna bidrar till Sveriges BNP och skatteintäkter kan på olika sätt finansiera satsningar på välfärd.Industrins produkter och tjänster är helt nödvändiga för utvecklingen av det hållbara samhället.


I Bergslagen finns exempelvis en stål-, skogs- och gruvindustri som ligger långt fram i utvecklingen när vi går mot ett fossilfritt samhälle. Den nya tekniken skapar förutsättningar för att utveckla innovationer och stärkt konkurrenskraft för en långsiktigt hållbar tillväxt.

I Bergslagen finnsmånga världsledande företag som bidrar till omställningen och skapar nya gröna arbetstillfällen.

I anslutning till vårt årsmöte i Sandvikens stadshus arrangerade vi ett seminarium med bäring på vårt nya fokusområde som blev mycket uppskattat. Temat var
Samverkan för en hållbar och innovativ industri i Bergslagen.

Peter Kärnström (S), kommunalråd Sandvikens kommun, inledde seminariet med att hälsa välkommen och berätta om Sandvikens positiva utveckling.Under dagen fick vi lyssna på flera goda exempel på samverkan för ett hållbart och innovativt näringsliv.
Som första programpunkt informerade Sandvikens kommuns tillväxtchef, Elisabeth Hansson, om kommunens framgångsrika tillväxt och etableringsarbete med företag som exempelvis Microsoft, Alleima och GreenIron.

Läs mer om Sandvikens kommuns arbete här: PPT

Efter lunch berättade Malin Rogström, verksamhetschef Sandbacka Science Park, om verksamhet och aktuella utvecklingsprojekt för att stödja och utveckla näringslivet i Bergslagen.Sandbacka Science Parks fokusområden är grön omställning, digital utveckling och mod att utveckla. Tillsammans med företag, samarbetspartners i stödsystemet och akademi utvecklar Sandbacka Science Park idéer, näringslivet och samarbeten med människan i fokus.

Läs mer om Sandbacka Science Park här: PPT

Därefter presenterade Johnny Ulander, hållbarhetsspecialist Alleima AB, företagets verksamhet och intressanta hållbarhetsarbete. Alleima AB, tidigare Sandvik Materials Technology (SMT), är envärldsledande utvecklare och tillverkare av avancerade rostfria stål- och speciallegeringar, samt lösningar för industriell uppvärmning, som gör industriella processer effektivare, lönsammare och hållbarare.

Alleima med huvudkontor i Sandviken har kunder på 90 marknader och är branschledare inom hållbarhet och cirkularitet.
Som avslutning på det inspirerande seminariet visade Johnny en film om Alleima som du kan se här: YouTube

Läs mer om Alleima här: PPT

Sammanfattningsvis kan konstateras att Bergslagens innovativa industri möjliggör övergången till hållbarhet och skapar nya gröna arbetstillfällen i regionen.
Till sist vill vi tacka alla medverkande för en inspirerande och givande dag i Sandviken.