Dalarna

Silverringen, Husbyringen och  Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun

Ett viktigt syfte med projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna och medverkande kommuner kring hållbar plats- och produktutveckling. De tre utvalda besöksmålen var Silverringen, Husbyringen och Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun. Målet var att öka intresset för de unika industrihistoriska kulturmiljöerna i Bruk 2.0 och att utveckla nya besöksupplevelser. Främst inom outdoor, som cykling och vandring, och med tillgång till boenden och mat.
 
Under våren 2021 har projektet hjälpt 20 entreprenörer på och omkring de tre utvalda besöksmålen i projektet att utveckla attraktiva och hållbara produkter med anknytning till platsernas berättelser och miljöer. Redan sommaren 2021 lanserades ett antal produkter och utvecklingsarbetet tas vidare av Visit Dalarna under 2022.

Produkterna är i sig viktiga besöksanledningar och de kommer att marknadsföras och säljas via Visit Dalarna och de medverkande företagen med start sommaren 2021.

De tre kommunerna i Bruk 2.0 är viktiga förutsättningsskapare och möjliggörare för att utveckla den lokala besöksnäringen och hjälpa företagen att nå fler besökare och boende med sina erbjudanden. Under hösten 2021 har projektet planerat och genomfört interna workshops med politiker och tjänstepersoner i Hedemora och Säters kommuner. Syftet har varit att tydliggöra kommunernas ansvar och roller samt interna organisering för att kunna driva en samordnad besöksnäringsutveckling i den egna kommunen. Resultaten från Dalarnas insatser i BRUK 2.0 delas på slutkonferensen den 18/11 2021.
Foto: Isabell Forslund Vikström

Region Dalarna och Länsstyrelsen Dalarna beviljade Intresseföreningen Bergslaget förlängning av projektet till den 31 december 2021. 

Genom den förlängda projekttiden fick alla parter i projektet möjlighet att dra större nytta av Bruk 2.0, bidra till bättre resultat och effekter samt stärka samarbetet mellan medverkande företag, kommuner, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna.

Intervju med Olle Lind, Länsstyrelsen Dalarna 2020

Olle Lind och Länsstyrelsen Dalarna är initiativtagare till projektet Bruk 2.0 i Dalarna, tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna och Visit Dalarna. De tre områden som ingår i projektet i Dalarna är Husbyringen i Hedemora kommun,
Silverringen i Säters kommun och Bergsmanslandskapet i Falun som är en del av Värld
sarvet Falun.

Det är tre områden där Länsstyrelsen investerar mycket medel för att bevara och tillgängliggöra miljöerna. Nu hoppas Olle att fler besökare ska hitta till de unika miljöerna och att fler entreprenörer vill utveckla nya besöksupplevelser som kombinerar de fina miljöerna med outdooraktiviteter, lokal mat och trevliga boenden.

Olle, hur tycker du att projektet bidrar till att lyfta Dalarnas historiska bruks- och kulturmiljöer för att fler besökare ska upptäcka de områden som ingår i projektet?

Det viktigaste är att Visit Dalarna lyfter in bruks- och kulturmiljöerna i sin marknadsföring av Dalarna. Det utökade samarbetet mellan kulturmiljövården och Visit Dalarna, lokala turistföretag och föreningar är ett värdefullt resultat i projektet redan nu, innan det är avslutat.

I Grängshammar anlades Dalarnas första Engelska park i slutet av 1700-talet. Hur ser du att parken och anslutande leder kan locka fler människor att upptäcka hela Silverringen?

Historiska parker lockar många besökare samt även återkommande besökare. Det är många som vill se hur parken utvecklas. Det har saknats parker i Silverringen, eller snarare har de inte varit tillräckligt tillgängliga och upplevelsebara.

Den unika parken i Grängshammar håller på att restaueras, ett arbete som kan ta några år. Parken erbjuder vackra natur- och kulturmiljöer med sina öar och vattendrag och intilliggande slaggstensbyggnader och ruiner. Tillsammans med kyrkan bildas en helhet och ett tilltalande besöksmål. Parken kompletterar de fina miljöerna i Grängshammar och Östra Silvbergs gruva. Tillsammans kan de attrahera nya typer av besökare som söker både kultur- och utomhusupplevelser, som vandring och cykling.

Länsstyrelsen medverkar också till att bevara och utveckla miljöerna i Stjärnsund och Kloster som ingår i Husbyringen. Vad ser du att Kloster kan erbjuda besökare längs Husbyringen?

Kloster är en ovanligt rik kulturmiljö med, präglad av sin medeltida historia, sin spännande industrihistoria och den vackra bruksmiljön. Där har Sveriges största krutbruk funnits som sedan utökades med ett plåtvalsverk. Gustaf de Laval, upphovsmannen till det som skulle bli Alfa Laval, utförde experiment i Smedjan och uppfann där separatorn, en mjölkskumningsmaskin som blev en världsartikel. Kloster har så många ingredienser! Forsande vatten vid Smedjan, Engelska parken med sina vackra broar, den välbevarade herrgårdsmiljön och det vackra odlingslandskapet. Länsstyrelsen har ett bra samarbete med Johan Backlin som äger Klosters herrgård idag. Tillsammans återställer de delar av 1700-talsmiljön vid Kloster herrgård, bla annat genom att ta fram de ursprungliga väggmålningarna i en av flyglarna. Länsstyrelsen och tidigare utvecklingsprojekt, som Bergslagssatsningen, har bl a finansierat restaureringen av den Engelska parken, Bruksmuseet och en skyltad promenadslinga. Kloster och Husbyringen erbjuder attraktiva miljöer med levande jordbruk som lockar allt fler entreprenörer att verka längs Husbyringen. Från turistföretag till lokala matproducenter. I Klosters naturreservat finns även ett bord, som är en del av Visit Swedens ”The Edible Country”, som ska locka internationella besökare att upptäcka lokal mat. Bordet går att boka från och med maj där sällskapet köper en korg med lokala råvaror för att kunna laga sin egen mat på plats.

På Stabergs bergsmansgård, ett kulturreservat i Falun, medverkar du och Länsstyrelsen i utvecklingen av nya aktivitetsbaserade slingor för barn. Varför tycker du att den insatsen är viktig?

Staberg är en intressant och lättillgänglig plats för alla där Länsstyrelsen årligen går in med pengar för att bevara vårt gemensamma kulturarv. Här är barnfamiljer en viktig målgrupp där man har chans att fånga barnens intresse i unga år och skapa förutsättningar för att bygga ett intresse för kulturarv. Vad tycker barnen är roligt? I Staberg skapar vi attraktivitet för barnfamiljer genom aktivitetsslingorna. Det blir då ett viktigt sätt att öka intresse för Staberg när familjerna väljer sina utflyktsmål. Idag har Staberg besökare från hela Sverige och även besökare från olika delar av världen. Om fler besökare hittar dit så gynnas även restaurangen Stabergs Krog som är en otroligt betydelsefull service för besökarna.

Vårens Produktlabb 2021

Under våren har projektet och Visit Dalarna genomfört s k Produktlabb med utvalda företag, föreningar och stiftelser i Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun,
Husbyringen i Hedemora och Silverringen i Säter. Syftet med ”labben” är att hjälpa deltagarna att utveckla nya produkter och upplevelser för besökare.
Gärna i kombination med äta, bo och gör, inkl. aktiviteter som cykling, paddling och vandring. I Falun deltog 11 företagare och i Hedemora/Säter, som genomförde ett gemensamt produktlabb deltog 12 företagare. För att ta reda på lite mer om produktlabben och vad de bidragit till så har vi intervjuat tre deltagare. 

Först ut har vi Martin Backéus på Human by Nature - naturnära aktiviteter, möten och event i Världsarvet Falun.

Hej Martin! Du har deltagit i ett produktlabb tillsammans med andra förtagare som verkar inom Falu kommun.

Vad tycker du har varit bäst med Produktlabbet?

– Möjligheten att få knyta kontakter med andra personer som jobbar inom besöksnäringen, samt ett inspirerande upplägg från Barbro Trum och Visit Dalarna. Det blev en katalysator till nya idéer och samarbeten.

Hur tänker du fortsätta utveckla den produkt du har tagit fram i Produktlabbet?

– Vi har flera spännande samarbeten och produkter på gång vilket känns jättekul. Ambitionen är att testa några av dessa sampaketeringar redan nu till sommaren. Vi kommer testköra produkterna både med personal och privatpersoner/grupper innan säsongen drar igång på allvar, och såklart utveckla dem efterhand.

Hur tycker du att Falun ska utvecklas för att locka fler besökare och skapa möjligheter för fler företagare att etablera sig?

-Här tänker jag spontant på delar av det produktlabbet också haft fokus på. Att tex jobba för tightare samarbeten inom besöksnäringen, förädla befintliga produkter men också ge plats för nya innovativa produkter. Paketering och kommunikation för att nå ut till fler och rätt målgrupper känns verkligen som viktiga delar. Möjligheterna att vara en del i och kunna bidra till Världsarvet Falun och dess utveckling, ska inte heller underskattas. Jag upplever att det finns en vilja och ett starkt driv att utveckla besöksnäringen i Falun, men även i Dalarna i stort. Även om pandemin påverkar starkt just nu, så hoppas och tror jag att det fortsätter att satsas på företagen inom näringen. Då kommer det att vara vind i seglen för den som vill testa vingarna och starta eller etablera sitt företag i regionen.

Vi fick även höra vad Carina & Bengt Wåhlin på Långshyttans Brukshotell tycker om Produktlabbet efter två tillfällen.

Hej! Vad tycker ni har varit bäst med Produktlabbet så här långt?

– Det bästa är att få möjlighet att vidga sina tankar kring hur man kan tänka när det gäller t. ex. paketering. Det ges också möjlighet till nya ev samarbetspartners.

Hur tänker ni fortsätta utveckla den produkt ni har tagit fram/planerar att ta fram i Produktlabbet?

Hjärnan arbetar just nu på högvarv på att skapa paket mer andra aktörer. Vi kommer kontakta några för fortsatt diskussion. Det passar ju bra också just nu när det är lite lugnt pga pandemin att göra just detta.

Hur tycker ni att Hedemora ska utvecklas för att locka fler besökare och skapa möjligheter för fler företagare att etablera sig?

– Kommunen borde satsa mer på turistsegmentet t ex genom att lyfta fram turism på kommunens hemsida med en egen flik på första sidan. Där under samlas allt som turistföretagen kan erbjuda. Många andra kommuner gör just det. När det gäller etablering och företagande tror jag att man först måste hitta attraktiva/sjönära tomter för byggandet av egna hus. Bostäder är ju en fördel om man vill flytta och de måste vara attraktiva.

Slutligen fick vi också höra vad John från Romme stugby tycker om produktlabbet i Säter och Hedemora efter två tillfällen.

Vad tycker du har varit bäst här långt?
– Att få lära känna alla i närheten av oss.
Hur tänker ni fortsätta utveckla den produkt ni har tagit fram/planerar att ta fram i Produktlabbet?
– Vi har flera produkter på gång. Den som vi håller på att ta fram här hoppas vi kunna erbjuda våra kunder redan i sommar.
Hur tycker du att Säter ska utvecklas för att locka fler besökare och skapa möjligheter för fler företagare att etablera sig?
– Säter har en stark vilja att utvecklas och vi hoppas få vara en del av detta. Det vi verkligen saknar är fiber som väldigt många av våra gäster saknat och satt ett lägre betyg tack vare detta.

Vill du veta mer om Produktlabbet i Hedemora/Säter.
Kontakta i så fall:

Cecilia Linnteg, [email protected], 010- 600 29 29 (Säter) 
Pia Rydberg Wallner, [email protected] 010-600 29 28 (Hedemora)

Inför sommaren 2021
I vår arbetar Visit Dalarna för fullt för att kunna marknadsföra de tre områdena i Bruk 2.0 i sommarens marknadskommunikation.
Håll utkik i kommande sommarmagasin och på visitdalarna.se

Intervju med Hampus Olofsson, näringslivsutvecklare på Falu kommun

Hampus Olofsson berättar om utvecklingsmöjligheter kopplat till cykling och vandring i Bergsmanslandskapet.

”Intresset för destinationer som erbjuder så kallad leisurecykling är jättestort och etablerat på kontinenten sedan länge. Jag ser massor av möjligheter kring att cykla och vandra i Världsarvet. Vi har ett bra utbud av leder och stråk för det här i kommunen. Det handlar om att paketera och marknadsföra så att det blir enkelt för besökaren att uppleva bergsmanslandskapet till cykel och till fots.

Våren 2021 invigs den regionala cykelleden Runn Runt som erbjuder flera besöksmål längs vägen. Det ska vara enkelt att hitta intressanta rutter och längs lederna vill besökarna ha något att äta, något intressant att besöka, kanske köpa något och, för den långväga gästen, någonstans att bo. Det är självklart kul med intressanta boenden även för lokalbefolkningen, något som kanske ger uppsving nu så här i hemestertider? Falun har jobbat på bra under åren med ledmarkering tex. genom Biking Dalarna och Vandringslyftet, så här finns många leder som är väldigt bra markerade. Och som alltid finns det utvecklingspotential!

Just nu bubblar det mycket kring cykling där Falu Gruva och Sundborn siktar på att bli ”hubbar” inom cykling och Biking Dalarna. Det som händer i Sundborn skulle jag vilja säga är ett resultat av Bruk 2.0 där vi tillsammans satt ner och diskuterade hur platsen kan stärkas genom att tänka och arbeta med ett utbud inom både kultur och outdoor.”

Vi frågade också hur Hampus tror att Bruk 2.0 kan bidra till att utveckla vandrings- och cykelleden ”Vattnets väg” till gruvan.

Just Vattnets väg är en jättebra led med tanke på historien kopplat till den och till Falu Gruva. Jag tror att Bruk 2.0 kan bidra till att utveckla ledkonceptet. Det behövs lite av ett omtag på ett från början väldigt bra koncept där vi ser över startplatser och skyltning som förenklar och förbättrar upplevelsen för såväl vandrare som cyklister. Vi behöver också utveckla informationen och marknadsföringen så att boende och besökare hittar ut till alla leder och stigar längs vattnets väg.

Slutligen tipsar Hampus om en favoritplats i Bergsmanslandskapet som fler besökare borde få möjlighet att upptäcka.

En favorit är Källslätten dit jag gillar att cykla för att sedan gofika med kokkaffe innan jag vänder hemåt. Även att vara här med familjen är fint, med småbarn är även stigen från parkering till själva platsen en upplevelse.

Våra kunskapsfilmer om hållbar produktutveckling

Hur kan man utveckla en plats med hjälp av produktutveckling?  Se vår första kunskapsfilm om ämnet med föreläsare från Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.

Andra kunskapsfilmen spelades in i Frövifors Pappersbruksmuseum där vi möter bland annat Mia Geijer från Länsstyrelsen Örebro, Linda Gustafsson som är utvecklingsledare i Region Örebro län, Birgitta Wahlberg samt Håkan Ceder från Destination Bergslagen. 

Dokumentation

Dokumentation Västerås 17 september 2019
NYHETSBREV

Vill du följa projektet och ta del av våra nyhetsbrev? Skicka ett mejl till oss så lägger vi till dig i sändlistan.

KONTAKT

Projektledare Bruk 2.0 i Dalarnas län:
Ulrika Nisser
072 – 999 46 72

Projektet finansierades av:

Våra samarbetspartners: