Gruv-och stålindustri

Vi i Intresseföreningen Bergslaget vill verka för en långsiktigt hållbar utveckling ur samtliga perspektiv för gruvnäringens utveckling i Bergslagen. Bergslagens naturtillgångar i kombination med modern kunskap och teknik kan åter göra Bergslagen till en dynamisk gruvregion. Föreningen följer därför aktivt utvecklingen av gruvindustrin i Bergslagen, och anordnar aktiviteter för ökad kompetens och förmåga hos föreningens medlemmar och övriga intressenter att hantera det moderna bergsbrukets behov, möjligheter och begränsningar.

Länkar till information och aktuella projekt inom gruv- och stålindustri:

Swedish mining innovation
Sveriges geologiska undersökning
Jernkontoret