Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på våra nyhetsbrev för att få uppdateringar om vad Intresseföreningen Bergslaget arbetar med: [email protected]

Tidigare nyhetsbrev

Nyhetsbrev 2023
Nyhetsbrev 2022
Nyhetsbrev 2021
Nyhetsbrev 2020
Nyhetsbrev 2019

Policy GDPR Intresseföreningen Bergslaget

Personuppgiftsansvar

Intresseföreningen Bergslaget är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. 

Offentlighetsprincipen

Intresseföreningen Bergslaget är en offentlig organisation och det innebär att e-post och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. 

Anmälningar till prenumerationer, utbildningar, konferenser och beställningar av informationsmaterial.

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer på nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar och konferenser sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av kursmaterial och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för kurser och konferenser sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med beställningar av informationsmaterial sparas bara så länge som krävs för att kunna göra utskicket eller beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget tills betalningen är klar.