Bergslagsakademin

Bergslagsakademin en kreativ arena och experimentell verkstad för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen. Projektet är initierad av ett antal medlemskommuner i Intresseföreningen Bergslaget med syfte att bidra till hållbar attraktivitet, tillväxt och samhällsutveckling i Bergslagen.

I projektet testar vi olika arbetssätt genom erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapshöjande möten i kombination med aktiv samverkan mellan näringsliv, lärosäten och offentlig verksamhet.

Övergripande tema i Bergslagsakademins arbete är FN:s Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Aktuella teman utifrån deltagande kommunerns behov, beslutas årligen i Bergslagsakademins arbetsgrupp.

Medverkande kommuner:

Vill ni medverka i Bergslagsakademin?

Kommer du från näringslivet eller en högskola/universitet och är intresserad av att medverka i Bergslagsakademin?

Kontakta oss gärna! 

Bergslagsakademin ska vara en tankesmedja mellan de offentliga, näringslivet och högskolor/universitet i Bergslagen och vi vill gärna samverka med ditt företag eller den högskola/universitet som du representerar.

Dokumentation Bergslagen 2030 – Attraktivitet