Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen har medlemmar i de fem länen Dalarna, Västmanland, Örebro, Värmland och Gävleborg.  Totalt har föreningen 26 medlemmar (23 kommuner och tre regioner) som tillsammans arbetar för att öka Bergslagens attraktivitet. Läs mer om vår verksamhet i vår verksamhetsberättelseverksamhetsplan och i föreningens stadgar.

Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen. En stark, attraktiv och konkurrenskraftig Bergslagsregion skapar förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt.