Infrastruktur och Transport

Intresseföreningen Bergslaget verkar för att Bergslagen, som omfattar de fem länen Örebro, Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Värmland, ska vara en funktionell region med bra infrastruktur i kombination med goda kommunikationer och transportsystem över länsgränserna.

Vår roll är att bevaka Bergslagens intressen i såväl regionala som nationella sammanhang rörande samhällsplanering och tillgänglighet för person- och godstransporter till, genom och från Bergslagen.

Vi har även uppdraget att utifrån våra medlemskommuners önskemål fungera som remissinstans gällande frågor inom området  och som berör föreningens medlemmar.

Aktiviteter som genomförs är att löpande bevaka och följa upp Bergslagens behov kring infrastruktur och gränsöverskridande kommunikationer.  

För att utveckla den gränsöverskridande infrastrukturen och transporterna i Bergslagen samverkar vi med exempelvis:

Tåg i Bergslagen
Infram
Partnerskap E16
Bergslagsdiagonalen
Bergslagsbanan
Dalabanan

Här kan du läsa Trafikverkets stråkstudier:

Bergslagsstråket
Mälardalen – Dalarna