EU:s sammanhållningspolitik

Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik.

Detta gör vi t.ex. genom att årligen arrangera ett Europaforum i samverkan med regionerna i Bergslagen och Central Sweden, för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt och relevant. 

Europaforum 2022: Från europeisk och nationell energipolitik till regionala möjligheter och utmaningar

Europaforum 2022 livesändes fredagen den 9 december. Årets tema var energiförsörjning där olika aspekter av den nuvarande energisituationen från både ett svenskt och europeiskt perspektiv lyftes fram. Samtalet handlade om hur EU hanterar att Europas energisystem snabbt behöver ställas om. Vad är EU:s svar på energikrisen och hur hanterar vi frågan i våra regioner och kommuner i tider av ökad osäkerhet?

Eventet arrangerades av Intresseföreningen Bergslaget och Central Sweden ideell förening. Årets Europaforum var det fjortonde som genomfördes för att belysa och öka kunskapen hos medlemmarna om aktuellt och relevant tema för utvecklingen i Bergslagen.
Vid seminariet redogjorde talarna för framtida utmaningar och möjligheter inom energifrågan under fyra temaområden.

Kriget i Ukraina och konsekvenserna av RePowerEU
Första talaren var Simon Dekeyrel, politisk analytiker från den europeisk tankesmedjan European Policy Center (EPC). Under samtalet redogjorde Dekeryel hur Rysslands invasionskrig i Ukraina påverkat EU:s energipolitik och hur arbetet fortskrider med att reducera EU:s beroende av ryska fossila bränslen.

Den svenska elmarknadsmodellen och förutsättningarna för nationell politik
Nästa talare var Thomas Tangerås, programchef på Institut för näringslivsforskning (INF) som visade på varför den svenska elmarknaden fungerar som den gör. Samtalet började med en tillbakablick över de förändringar som har skett i den svenska elmarknadsmodellen och som resulterat i dagens stora regionala skillnader i elpris. Vidare diskuterades också de olika politiska nationella förslagen som presenterats för att reducera de höga elpriserna.

Europeisk regional utblick
Därefter talade Irena Bonavino, vätgasstrateg på Scottish Enterprise och Chris Probert, innovationsstrateg inom Walesiska Regeringskansliet. De båda talarna redogjorde om de regionala målsättningar om egenägd elproduktion som finns i båda länderna, informerade om olika vätgasprojekt som de arbetar med, regionernas roll i omställningsprocessen samt relationen mellan regioner och näringsliv.

Utmaningar och målsättningar i Bergslagens regioner
Europaforum avslutades med en panel där Mattias Ahlstedt, regional utvecklingsledare Region Dalarna, Stefan Bernström, utvecklingsledare inom energieffektivisering Region Örebro län och Marie Asplind, energistrateg Region Gävleborg, diskuterade energisituationen i de olika länen och hur de tre regionerna arbetar med energifrågan med bäring på bl a kapacitet, nyetableringar och den gröna omställningen.

För dig som missade livesändningen finns möjligheten att se Europaforum i videon ovan.

 

Europaforum är ett samarrangemang mellan Intresseföreningen Bergslaget och Central Sweden ideell förening.

Europaforum 2021 genomfördes digitalt den 24 november. Här kan du läsa mer om det.

Europaforum 2020 genomfördes den 3 december digitalt med över 90 deltagare från bland annat Bergslagens kommuner och regioner. Här kan du läsa mer om det.
 
Här kan du läsa mer om EU-programmen: