Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen.

Nuläge Bruk 2.0

Filmen från vår tredje kunskapsdag i projektet Bruk 2.0 spelades in på Frövifors Pappersbruksmuseum.
Kunskapsfilmerna ersätter under pandemin våra planerade kunskapsdagar.
 Se den här!

Infrastruktur och transport


Infrastruktur och transport


Läs mer

Gruv och stålindustri


Gruv och stålindustri


Läs mer

EU


Projekt


Projekt


Läs mer