Nuläge Bruk 2.0

Nu är slutrapporten färdig och finns att läsa. Slutrapporten beskriver bakgrunden till projektet BRUK 2.0, beslutade insatser, hur de genomfördes, vilka resultat de gav, några slusatser samt reflektioner och rekommendationer när arbetet ska tas vidare i de tre länen efter projektavslut.