Projekt

Intresseföreningen driver och samordnar flera utvecklingsprojekt i Bergslagen.
Vår roll är att utveckla och stimulera gränsöverskridande samarbeten över de administrativa kommun- och länsgränserna för att skapa mervärden för våra medlemmar. 

Våra aktuella projekt är: