Tjänstepersonsgrupp

Styrelsen har utsett en tjänstepersonsgrupp bestående av ledande tjänstepersoner från medlemmarna. Tjänstepersonsgruppen föreslår aktiviteter och åtgärder, fungerar som bollplank och stöd till föreningens verksamhetschef och kan genomföra olika uppdrag åt styrelsen. Sammankallande är föreningens verksamhetschef.

Anders Åkerström, Avesta kommun
Tobias Åsell, Avesta kommun
Per Sjölander, Borlänge kommun
Carina Löfgren, Region Gävleborg
Pär Järfström, Sandvikens kommun
Ej utsedd, Hofors kommun
Peter Eskebrink, Kristinehamns kommun
Christian Foster, Norbergs kommun
Karolina Berglund, Fagersta kommun
Ola Ström, Region Örebro län
Henrik Arenvang, Lindesbergs kommun