Verksamhetsområden

Vi på Intresseföreningen är aktiva inom flera olika verksamhetsområden och fungerar som en aktiv plattform där vi företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang.

Vår roll är att utveckla och stimulera gränsöverskridande samarbeten över de administrativa kommun-och länsgränserna för att skapa mervärden för våra medlemmar.  Föreningen agerar och samverkar med förtroendevalda och tjänstepersoner verksamma inom det ”politiska skiktet” och den offentliga sektorn.

Föreningens primära målgrupper är kommuner och regioner, regering, riksdag och EU-parlament. Föreningen kan samverka med andra organisationer eller motsvarande i frågor där vi har gemensamma intressen. Syftet är att bidra till att göra Bergslagen till ett attraktivt område både idag och imorgon för näringsliv, organisationer, invånare och besökare. 

Våra verksamhetsområden