Så behandlar vi personuppgifter

Intresseföreningen Bergslaget behandlar personuppgifter för olika delar av verksamheten. Vi följer dataskyddsförordningen och är personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi samlar in.

Personuppgifter är alla typer av uppgifter som kan knytas till en enskild levande person – direkt eller indirekt. Det kan vara uppgifter som:

  • namn
  • personnummer
  • nationalitet
  • utbildning
  • anställningsförhållanden
  • kontaktuppgifter

 

Namn och kontaktuppgifter till personer vi samarbetar med, eller som företräder verksamhet som är medlem hos oss, är de typer av personuppgifter som vi använder mest.

Vi använder uppgifterna för att bjuda in till möten, seminarier, skicka nyhetsbrev och övrig information om föreningen och vår verksamhet. Vi använder bara personuppgifter för det ändamål vi samlar in dem för.

Intresseföreningen Bergslaget är en offentlig organisation och det innebär att e-post och andra meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar. Personuppgifter som finns i allmänna handlingar kan därför vid en begäran komma att lämnas ut om uppgifterna inte omfattas av sekretess.      

Som offentlig organisation är utgångspunkten enligt arkivlagstiftningen att vi ska bevara allmänna handlingar. Intresseföreningen Bergslaget följer dessa regler om bevarande och gallrar allmänna handlingar i enlighet med gällande gallringsregler och beslut.

Personuppgifter som inte ingår i en allmän handling sparas endast så länge de är nödvändiga för de ändamål som de behandlas för. Handlingar som innehåller personuppgifter och som inte ska bevaras raderas eller rensas på personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som lämnas i samband med prenumerationer på nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig så tar vi bort dina personuppgifter. 

Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med exempelvis anmälningar till seminarier, konferenser eller avser beställning av informationsmaterial sparas bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga utskick av dokumentation och utvärderingsenkäter. I de fall vi tar betalt för tjänsten sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler. 

Om du inte vill finnas med i våra övriga digitala kontaktdatabaser eller har frågor om hur vi behandlar personuppgifter så skicka e-post till [email protected]