Tillsammans för en hållbar och innovativ industri i Bergslagen

I anslutning till vårt årsmöte på Dalarna Science Park i Borlänge arrangerade vi ett seminarium som blev mycket uppskattat.
Temat var Tillsammans för en hållbar och innovativ industri i Bergslagen.

Efter att Jan Bohman, ordförande Intresseföreningen Bergslaget och kommunalråd Borlänge, hälsat alla deltagare välkomna berättade han att föreningens fokusområde 2022-2023 är Bergslagens industri. Genomfokusområdet vill vi tillsammans lyfta fram industrins betydelse för regionen och Sverige.
Bergslagens industriföretag och de industrinära tjänsteföretagen är viktiga för Sveriges konkurrenskraft och en förutsättning för landets tillväxt och välfärd.
I och genom Bergslagen beräknas cirka 40 procent av Sveriges totala exportvärde genereras. I Bergslagen finns exempelvis en stål-, skogs- och gruvindustri som ligger långt fram i utvecklingen när vi går mot ett fossilfritt samhälle. Den nya tekniken skapar förutsättningar för att utveckla innovationer och stärkt konkurrenskraft för en långsiktigt hållbar tillväxt. I Bergslagen finns flera goda exempel på detta med bl a företag som Hitachi Energy, SSAB, Sandvik, Epiroc, Ovako, Outokumpu, Setra, Boliden, Arctic Paper och nu också Northvolt mfl mfl.Under dagen fick vi lyssna på flera goda exempel på samverkan för ett hållbart näringsliv. Dagen inleddes med att Ovakos vice vd Göran Nyströminformerade engagerat och inspirerande om den innovativa och världsunika vätgassatsningen i Hofors. Göran berättade att Ovako nu investerar i Sveriges största anläggning för fossilfri vätgas i Hofors i ett samarbete med Volvokoncernen, Hitachi Energy, H2 Green Steel och Nel Hydrogen. Målet med satsningen är att kraftigt reducera CO2 utsläpp, utveckla lokal industriell vätgasproduktion och ta första steget till en framtida vätgasinfrastruktur för transportsektorn. Med den nya vätgas-anläggningen i Hofors blir Ovako först i världen med att värma stål med vätgas inför valsning och tar nästa stora steg mot en klimatneutral stålproduktion. Tekniklösningen möjliggör även en storskalig och kostnadseffektiv produktion av vätgas för bland annat fossilfria transporter med bränslecellslastbilar.
Läs mer om Ovakos satsning:
https://www.ovako.com/sv/nyheterevents/nyheter--pressmeddelanden/ovako-press-release-detail/?releaseId=8B6EF50A87BC8803
https://www.ovako.com/sv/nyheterevents/nyheter--pressmeddelanden/ovako-press-release-detail/?releaseId=DF2A5B58DD20AB4E

Från Hofors medverkade också Kjell Johansson, vd Entré Hofors, som lyfte fram det goda samarbetet med näringen både lokalt och regionalt i Bergslagen som en viktig framgångsfaktor.
Kjell berättade om arbetet med de fem prioriterade fokusområdena; stålet i framtiden, energi och miljö, e-handel, gröna näringar och besöksnäring.Entré Hofors är delaktiga i flera intressanta projekt med syfte att utveckla näringslivet i Hofors kommun och i regionen. Ett exempel på pågående projekt är Framtid Haga som har två olika huvudinriktningar, Kunskapsstaden och Trädgårdsstaden.
Läs mer om projektet Framtid Haga: https://www.framtidhaga.se/På nästa programpunkt berättade näringslivschef Per Sjölander om den spännande processen kring Northvolt etablering av batterifabrik i Borlänge. Northvolt investerar mångmiljarder på batteritillverkning i det som tidigare var Kvarnsvedens pappersbruk. Borlänge går nu in i en ny epok som en modern och hållbar industristad i den gröna industriomvandlingen. Per redovisar hur man jobbar tillsammans för att möta behovet av vad minst 1000 nya jobb innebär. Det behövs exempelvis satsningar på nya attraktiva bostäder, förbättrad infrastruktur, hållbara transporter, utvecklad kollektivtrafik, kvalificerad utbildning, välfungerande samhällsservice och tjänster samt attraktiva livsmiljöer. Den gröna nyindustrialiseringen ställer stora krav på innovation och nytänkande från både offentlig sektor och näringslivet.
Slutsatsen är: Räkna aldrig bort Borlänge!
Läs mer här:Pers PPT              Därefter berättade Angelica Ekholm, vd Dalarna Science Park, om hur samarbetet med näringsliv, akademi och samhälle skapar förutsättningar för en hållbar regional tillväxt och internationell framgång. Dalarna Science Park är en samverkansplattform för företagsutveckling, utvecklingsprojekt och en koordinerande funktion för hela regionens innovationskraft.

Dalarna Science Park är en strategisk resurs för regionens utveckling genom att arbeta för ett mer innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv.
Dalarna Science Parks roll har förändrats genom historien och har idag en ledande roll i samhällets globala utmaningar kring hållbarhet. En viktig del är att koppla arbetet till de 17 globala hållbarhetsmålen inom FN:s agenda 2030.
Läs mer om Dalarna Science Parks olika verksamheter, hållbarhetsarbete ochprojekt:https://www.dalarnasciencepark.se/om-oss/
Läs vd Angelica Ekholms inlägg om innovation här:
https://www.dalarnasciencepark.se/inlagg/innovation-ar-helt-avgorande-for-tillvaxt-i-dalarna/Sist i programmet medverkande Patrick Kenger, prefekt och Tobias Mårtensson, verksamhetsutvecklare, Högskolan Dalarna. De berättade om högskolans samverkan med exempelvis kommunerna för att attrahera och behålla studenter som kan bli nyckelpersoner i regionens industriföretag. Det kan handla om att utforma utbildningsinriktningar, traineeprogram och möjligheter till vidare-utbildning för industriföretagens personal. De berättade om samverkansarbetet som bidrar till att utveckla näringslivet och till en hållbar samhällsutveckling. De informerade också om hur högskolan kan bidra med goda utbildnings-möjligheter och kompetensförsörjning utifrån regionens och näringslivets kompetensbehov vid exempelvis nyetableringar och expansion.
Ett ämne som är mycket angeläget idag i Bergslagen!
Läs mer här: PPT