Maria Strömkvist tar över rodret i Intresseföreningen Bergslaget

Vid årsmötet i Sandviken den 10 mars valdes Maria Strömkvist (S) Ludvika kommun till ny ordförande i Intresseföreningen Bergslaget.
Maria efterträder Jan Bohman (S) Borlänge kommun som varit ordförande sedan 2018.

Vi tackar Janne och hälsar Maria välkommen som ordförande och önskar henne lycka till med uppdraget!
 
– Jag ser det som ett hedersuppdrag att få företräda en förening som tillsammans med våra medlemmar har en samordnande roll för att stärka och utveckla Bergslagen.
Bergslagen är en region som har stora möjligheter med många världsledande företag som bidrar till omställningen och skapar nya gröna arbetstillfällen, säger Maria Strömkvist.
 
Maria Strömkvist har tidigare varit riksdagsledamot med uppdrag i miljö- och jordbruksutskottet, skatteutskottet, justitieutskottet och EU-nämnden. Maria har också varit ordförande i kommunstyrelsen i Ludvika under åtta år.
Maria har flera politiska förtroendeuppdrag och är bl a vice ordförande i social- och utbildningsnämnden i Ludvika kommun.
 
Till vice ordförande i föreningen valdes Joakim Carlsson (S) regionråd Region Örebro län.
 
Vid årsmötet valdes följande ordinarie styrelseledamöter:
Maria Strömkvist (S), Ludvika kommun, ordförande
Joakim Carlsson (S), Region Örebro län, vice ordförande
Anders Lindh (M), Falu kommun
Maria Persson (C), Sandvikens kommun
Natalie Peart (S), Ljusnarsbergs kommun
Christer Olsson (M), Filipstads kommun
Anders Ölmhult (C), Kristinehamns kommun
Åsa-Märta Sjöström (S), Fagersta kommun
Abbe Ronsten (S), Säters kommun
Erik Nises (S), Borlänge kommun
 
Vid årsmötet beslutade medlemmarna att vårt fokusområde 2023-2024 är ”Bergslagen – attraktiv industriregion”. Inom fokusområdet vill vi tillsammans med medlemmarna lyfta fram industrins betydelse för regionen och Sverige.