Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen. Totalt har föreningen 29 medlemmar i fem län som tillsammans arbetar för att öka Bergslagens attraktivitet.  Läs mer om vår verksamhet i vår verksamhetsberättelseverksamhetsplan och i föreningens stadgar.

Senast ändrad 2019-07-02 15:44:22