Europaforum 2021

Europaforum 2021: Hur påverkar EU industrins framtid i Bergslagen?

EU:s industristrategi samt dess effekter på regioner och kommuner stod i centrum när Europaforum 2021 genomfördes den 24 november.
Vid det digitala forumet medverkade talare från EU-kommissionen, Tillväxtverket och Central Sweden.
Fokus för årets forum var samtal mellan regionala och kommunala representanter om den industriella omställningen, den europeiska industristrategins roll i detta samt samverkan mellan kommunal, regional, nationell och europeisk nivå i omställningen.
EU:s industripolitik ska göra industrin mer konkurrenskraftig genom att bidra till den dubbla omställningen som är grön och digital.
Europaforum arrangerades av Region Örebro län som var årets värdregion, Central Sweden och Intresseföreningen Bergslaget.

Läs mer om Europaforum och ta del av de presentationer som visades under dagen:
https://www.centralsweden.se/europaforum-2021-industrins-omstallning-i-bergslagen/
 
 
Kika gärna in på vår Facebooksida www.facebook.com/bergslaget så kan ni följa intressanta nyheter om Bergslagens innovativa industri.

Add Your Heading Text Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.