Europaforum 2020

Fokus på den gröna given vid Europaforum 2020

Europaforum 2020 genomfördes den 3 december digitalt med över 90 deltagare från bland annat Bergslagens kommuner och regioner. Årets Europaforum arrangerades av Intresseföreningen Bergslaget och Region Örebro län, i samverkan med Central Sweden och regionerna i Gävleborg, Dalarna och Västmanland.

Temat för årets Europaforum var hur EU:s nya tillväxtstrategi – Den Europeiska Gröna Given – påverkar vårt utvecklingsarbete i Bergslagen.

Europaforum inleddes med att Tillväxtverket presenterade nyheter inom sammanhållningspolitiken inför kommande programperiod 2021-2017.

I övrigt fokuserade forumet kring temat den gröna given och dess påverkan på regionalt och kommunalt utvecklingsarbete, infrastruktur, innovation och smart specialisering. Den gröna given är EU:s nya tillväxtstrategi och ett ramverk för åtgärder för att nå målet att EU ska bli klimatneutralt till år 2050.

Under dagen medverkade talare från bland annat EU-kommissionen, Tillväxtverket, Central Sweden och regionerna i Bergslagen.
Moderator vid konferensen var Irén Lejegren, regionråd Region Örebro län.

Presentationerna vid Europaforum tydliggjorde att den gröna given omfattar strategier, lagförslag och finansiering i en stor bredd av tematiska områden som har stor betydelse för framtida lokalt och regionalt utvecklingsarbete.   

För mer information kan du ta del av presentationen här:

Här kan du även ta del av en intervju med Johan Stierna, EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum (JRC) där han presenterade en fördjupad analys av den gröna givens påverkan på smart specialisering.