Slutkonferens för Bergslagssatsningen 2007-2018


Tack till alla er som på olika sätt bidragit till Bergslagssatsningen under våra 10 år!

Den 8 februari var det dags för vår slutkonferens och sista workshop för Bergslagssatsningen, ett tioårigt projekt som arbetat med platsutveckling av industrihistoriska kulturmiljöer genom att samverka gränsöverskridande mellan fem län i Bergslagen.

Värdar var Jonas Jansson och Cecilia Lagerfalk Rooth från länsstyrelserna i Örebro respektive Västmanlands län.

Konferensen bjöd på lärorika samtal, diskussioner, tillbakablickar och framtidsspaningar kring vad gränsöverskridande samverkan innebär och vad som krävs för att utveckla en kulturmiljö till ett besöksmål.

Sara Modig, innovationsstrateg, Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Erika Rosander från Tillväxtverket och Johan Norling, curator och intendent för offentlig konst i Örebro län föreläste om framtidens möjligheter och utmaningar.

Modellen kring samverkan och plastutveckling som är resultatet av dessa tio år presenterades av projektledare Marie Östblom. Dagens moderator var Åsa Hallén, länsmuseichef på Värmlands museum.

Om ni vill komma i kontakt med projektet mejla till marie.ostblom@bergslaget.se

Lyssna gärna på vår slutdokumentation och ta del av bildspelet.

Läs programmet

Lyssna på konferensen