EU:s sammanhållningspolitik


Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. Detta gör vi t.ex. genom att årligen arrangera ett Europaforum i samverkan med regionerna i Bergslagen och Central Sweden, för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt och relevant. 
Europaforum 2020 genomfördes den 3 december digitalt med över 90 deltagare från bland annat Bergslagens kommuner och regioner. Här kan du läsa mer om det.
 

Här kan du läsa mer om EU-programmen:


Central Sweden
Tillväxtverket
Jordbruksverket
www.eufonder.se
Svenska ESF-rådet 
 


  

 Senast ändrad 2021-02-19 16:15:58