EU:s sammanhållningspolitik


Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. Detta gör vi t.ex. genom att årligen arrangera ett Europaforum i samverkan med regionerna i Bergslagen och Central Sweden, för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt och relevant. 
Europaforum 2020 genomfördes den 3 december digitalt med över 90 deltagare från bland annat Bergslagens kommuner och regioner. Här kan du läsa mer om det.

Save the date!
Den 24 november 2021 hälsas alla medlemmar välkomna på Europaforum som även i år kommer att genomföras digitalt.  
Värdregion för årets forum är Region Örebro län i samarbete med Intresseföreningen Bergslaget och Central Sweden.

Årets tema är:
Hur påverkar EU industrins framtid i Bergslagen?
EU har inlett omställningen till klimatneutralitet och digitalt ledarskap. EU:s nya industristrategi ska se till att industrin i EU kan visa vägen när vi nu går in i denna nya era.  

Här kan du läsa mer om EU-programmen:

 


  

 Senast ändrad 2021-06-30 12:41:02