DALARNA

Silverringen, Husbyringen och  Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun

Projektets syfte är att utveckla nya samverkansformer mellan Länsstyrelsen Dalarna, Visit Dalarna och medverkande kommuner kring hållbar plats- och produktutveckling. Målet är att öka intresset för de unika industrihistoriska kulturmiljöerna i Bruk 2.0 och att utveckla nya besöksupplevelser. Främst inom outdoor, som cykling och vandring, och med tillgång till boenden och mat. 
Projektet hjälper entreprenörer på och omkring platserna att utveckla attraktiva och hållbara produkter, gärna med anknytning till platsernas berättelser och miljöer.  Produkterna är i sig viktiga besöksanledningar och de kommer att marknadsföras och säljas via Visit Dalarna och de medverkande företagen med start sommaren 2021.

De tre kommunerna i Bruk 2.0 är i sin tur viktiga förutsättningsskapare och möjliggörare för att utveckla den lokala besöksnäringen och hjälpa företagen att nå fler besökare och boende med sina erbjudanden, bl a genom kommunernas egna kommunikationskanaler.
           Foto: Isabell Forslund VikströmAktuellt i projektet, april 2021:
Efter samråd med huvudfinansiärerna har Region Dalarna gett klartecken till Intresseföreningen Bergslaget att ansöka om förlängning av projektet till den 31 december 2021.  Länsstyrelsen Dalarna har redan gett sitt godkännande och har avsatt 300 000 kr i utökad medfinansiering under 2021. Genom förlängningen har alla parter i projektet möjlighet att få ut mer nytta av Bruk 2.0, bidra till bättre projektresultat och stärka samarbetet mellan medverkande företag, kommuner, Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna.    Foto: Isabell Forslund Vikström

Vårens Produktlabb
I vår genomför projektet och Visit Dalarna s k Produktlabb med utvalda företag, föreningar och stiftelser i Bergsmanslandskapet i Världsarvet Falun,
Husbyringen i Hedemora och Silverringen i Säter. Syftet med ”labben” är att hjälpa deltagarna att utveckla nya produkter och upplevelser för besökare.
Gärna i kombination med äta, bo och gör, inkl. aktiviteter som cykling, paddling och vandring.

Produktlabbet i Falun startade den 9 mars och den 14 april startade Produktlabbet i Hedemora/Säter. 
Vill du veta mer om Produktlabbet i Hedemora/Säter. Kontakta i så fall
Cecilia Linnteg, cecilia.linnteg@visitdalarna.se, 010- 600 29 29 (Säter) eller
Pia Rydberg Wallner, pia.rydberg-wallner@visitdalarna.se 010-600 29 28 (Hedemora)

Inför sommaren 2021
I vår arbetar Visit Dalarna för fullt för att kunna marknadsföra de tre områdena i Bruk 2.0 i sommarens marknadskommunikation.
Håll utkik i kommande sommarmagasin och på visitdalarna.se


 


Våra kunskapsfilmer om hållbar produktutveckling

Hur kan man utveckla en plats med hjälp av produktutveckling?  Se vår första kunskapsfilm om ämnet med föreläsare från Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.

Andra kunskapsfilmen spelades in i Frövifors Pappersbruksmuseum där vi möter bland annat Mia Geijer från Länsstyrelsen Örebro, Linda Gustafsson som är utvecklingsledare i Region Örebro län, Birgitta Wahlberg samt Håkan Ceder från Destination Bergslagen. 

Klicka på bilderna för att komma till filmerna. 

 


 

DOKUMENTATION 

Dokumentation Västerås 17 september 2019

NYHETSBREV

Vill du följa projektet och ta del av våra nyhetsbrev? Skicka ett mejl till oss så lägger vi till dig i sändlistan.

KONTAKT

Processledare Bruk 2.0 i Västmanland och Örebro län:
Birgitta Wahlberg 
070-620 76 14

Projektledare Bruk 2.0 i Dalarnas län:
Ulrika Nisser
072 - 999 46 72
Projektet finansieras av:                             


                             

 
Våra samarbetspartners: