Bergslagssatsningen Kultur och Turism 2007-2018

Bergslagssatsningen Kultur och Turism - en tioårig satsning som arbetat för turismdriven tillväxt i Bergslagen genom att utveckla och vidareutveckla ett antal utvalda industrihistoriska miljöer till kvalitativa, attraktiva och tillgängliga besöksmål. I den sista etappen ingick att stödja företag inom besöksnäringen att växa via finansiering från Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Värmland och av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro Län, Region Värmland samt EU:s regionala utvecklingsfond. Den 8  februari 2018 hölls en slutkonferens och sista workshop för Bergslagssatsningen, som arbetat med platsutveckling av industrihistoriska kulturmiljöer i gränsöverskridande samverkan mellan fem län i Bergslagen.


Degerfors

Bergslagat

Bergslagat är ett pilot- och samarbetsprojekt som finansierats av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I projektet ingår Färna Herrgård, Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård samt Högbo Brukshotell.  Syftet med projektet är att fokusera på och belysa måltiden utifrån dessa platsers kulturhistoria, och på så sätt bilda ett starkt restaurang- och hotellerbjudande för besökare som kommer till Bergslagen.                      
Senast ändrad 2019-03-25 14:34:38