Europaforum 2022

Europas energisystem är i början av en brådskande omställning. Vad är EU:s svar på energikrisen och hur hanterar vi frågan i våra regioner och kommuner i tider av ökad säkerhet?

Den 9 december är det dags för Europaforum med ett fullmatat program som genomsyras av intressanta föreläsare och den senaste forskningen kring Europas energiförsörjning.
✔️Fredag den 9 december klockan 09:00-12:00
✔️ Eventet sker enbart digitalt

Medverkande:
  • Simon Dekeryel, politisk analytiker på European Policy Centre (EPC)
  • Thomas Tangerås, programchef på Institutet för näringslivsforskning (INF)
  • Chris Probert, innovationsstrateg inom walesiska Regeringskansliet
  • Irina Bonavino, vätgasstrateg på Scottish Enterprise
  • Mattias Ahlstedt, regional utvecklingsledare, Region Dalarna
  • Stefan Bernström, utvecklingsledare energieffektivisering, Region Örebro län
  • Marie Asplind, energistrateg, Region Gävleborg
👉Se här för mer information och registrering

Europaforum är ett återkommande evenemang som arrangeras av Central Sweden ideell förening och Intresseföreningen Bergslaget. 
Välkommen!
 

Preliminärt program

Kl. 09:30 Välkomna
Kl. 09:45 Utmaningarna i energiförsörjningen och påverkan på EU:s klimatambitioner
Simon Dekeyrel, politisk analytiker på den europeiska tankesmedjan European Policy Centre (EPC) inleder årets Europaforum med att presentera en analys av EU:s svar på energikrisen och hur det påverkar klimatambitionerna på EU-nivå.
Kl. 10:10 Hur väl fungerar elmarknaderna?
Thomas Tangerås, programchef på Institutet för näringslivsforskning (INF), nationalekonom som forskar på elmarknader. Thomas presenterar den europeiska kontexten för de effektvariationer och fluktuerande elpriser vi idag ser på lokal och regional nivå.
Kl. 10:30 Hur ser vi på utmaningarna i energiförsörjningen ur ett regionalt perspektiv?
Samtal mellan regionala energistrateger om den regionala analysen av utmaningarna i energiförsörjningen – hur ser vi på utmaningar på regional nivå och i ett regionalt utvecklingsperspektiv? Deltar i samtalet gör:
  • Mattias Ahlstedt, regional utvecklingsledare, Region Dalarna
  • Stefan Bernström, utvecklingsledare energieffektivisering, Region Örebro län
  • Marie Asplind, energistrateg, Region Gävleborg
Kl. 10:55 Paus
Kl. 11:15 Hur hanterar andra europeiska regioner energiomställningen?
Vi besöker europeiska regioner som på olika sätt tagit sig an samtidens energiutmaningar med olika intressanta lösningar och är klimatpionjärer.
Medverkar gör:
Chris Probert, innovationsstrateg inom walesiska Regeringskansliet
Irina Bonavino, vätgasstrateg påScottish Enterprise
Kl. 11:45 Vad tar vi med oss i det fortsatta arbetet?
Avslutande reflektioner från Intresseföreningen Bergslaget och Central Sweden ideell förening
Kl. 12:00 Slut

Europaforum är ett samarrangemang mellan Intresseföreningen Bergslaget och Central Sweden ideell förening.