Bergslagens Medeltidsmuseum

Många av oss har väl tidigare hört talas om koppar från Falun och silver från Sala. Men få har hört talas om järnet från Norberg, vilket har blivit lite av en borttappad pusselbit i sammanhanget. I Norberg tillverkade man nämligen järn under närmare 1000 år, något som tillsammans med hela Bergslagen var helt avgörande för det industri-Sverige vi ser idag.


En gråmulen dag i slutet av oktober, när löven ligger som ett fuktigt täcke över marken och skogen preparerar sig för minusgrader, är det lätt att hitta parkering utanför Nya Lapphyttans besökscentrum. Det är lågsäsong och därför inte heller så många bilar på plats. Under sommarsäsongen har ungefär 4500 personer besökt platsen mellan maj och september, alla för att få en glimt av friluftsmuseet som berättar järnets väg från malm till färdigt stål i ett medeltida bergsbruk. Här får man som besökare följa det arbete som utfördes på medeltiden i masugn och smedjor, och ta del av en berättelse om människorna och deras liv. Ulf Öhman, kultur- och fritidschef i Norbergs kommun, berättar om några av de aktiviteter som arrangerats under sommaren.
 
Vi har haft guidade turer, utställningar och många olika medeltida aktiviteter i form av lekar och spel för både vuxna och barn. Sen hade vi även järnframställningsförsöket i juli, vilket lockade många besökare, berättar Ulf.

Vid Nya Lapphyttan görs nämligen årliga järnframställningsförsök som visar medeltida järntillverkning och där besökaren under ledning av föreningen Järnet på Lapphyttan får vara med vid arbetsprocessen kring masugnen, från malm till järn. En process som än idag används i stålindustrin. När man anländer till Nya Lapphyttan möts man som besökare av ett besökscentrum, där man kan hitta service, information, souvenirer och bergslagslitteratur. När Bergslagssatsningen tillsammans med Norbergs kommun satte samman en bred utvecklingsgrupp för Nya Lapphyttan 2009, var besökscentrumet den första prioriteringen i utvecklingsarbetet och tillsammans med studenter vid Mälardalens högskola gjordes entréområdet mer välkomnande och tillgängligt. I utvecklingsgruppen ingick lokalpolitiker, kommunala tjänstemän, föreningsliv och besöksnäringen och syftet med gruppen var att ta fram en vision och strategier för ett framtida Nya Lapphyttan med järnet och medeltiden i fokus. Detta arbetssätt, att låta en bred sammansättning av människor med olika funktioner mötas är ett vanligt tillvägagångssätt inom Bergslagssatsningen, och har även använts vid flera andra Bergslagshistoriska centrum som ett lyckat koncept.

Utvecklingsgruppen träffas regelbundet och inledningsvis kretsade diskussionerna ofta kring hur man kunde göra Nya Lapphyttan till ett tyngre besöksmål. En idé för att uppnå detta var att hämta hem de arkeologiska fynd som hittades på platsen och som sedan länge legat nedpackade i Stockholm och på Länsmuseet i Västerås. Detta i sin tur, landade i en vision att bygga ett museum där originalföremålen från platsen kunde visas upp, och visionen fick namnet Bergslagens Medeltidsmuseum. I samband med att man fått visionen klar för sig gjordes även ett namnbyte, och idag marknadsförs hela området (inklusive Nya Lapphyttan och Karlbergsparken) under det nya namnet. En förstudie genomfördes och skisser togs fram och idag är den främsta frågan hur man ska kunna finansiera museibyggnaden.

- Stora delar av Bergslagens Medeltidsmuseum finns redan. De skisser som finns är på en utställningsbyggnad som byggs som en direktlänk till det befintliga besökscentrumet och Nya Lapphyttan. Det endas som saknas för att det ska bli verklighet är finansiering, berättar Ulf.

Utställningen som planeras ska finnas i byggnaden ska översiktligt berätta hela Bergslagens medeltida historia, men också knyta samman till berättelsen om ”Bergslagen made Sweden” som påvisar järnets betydelse för Sverige och även internationellt. En tanke är också att koppla samman museet med Bergslagsatsningens två andra besöksmål, Falu Gruva och Sala Silvergruva, för att man som besökare ska förstå kopplingen mellan järn, silver och koppar.

- Med Bergslagens Medeltidsmuseum skulle vi kunna bli en kraftfull aktör med järnet i centrum, säger Ulf.

När det nu återstår två år av Bergslagssatsningen Kultur och Turism kommer man försöka fortsätta att rikta strålkastarna mot Bergslagens Medeltidsmuseum i Norberg. Platsen är en viktig knutpunkt för hela regionen och kan på så sätt också en ny motor för utvecklingen av turismen i Bergslagen.


Text och foto: Alma Hanser