Nysatsning vid Sala Silvergruva

När Jennie Hesslöw tillträdde som VD för Sala Silvergruva i oktober 2016 visste hon direkt vad som behövdes göras. Någon behövde kavla upp ärmarna och peka ut besöksmålets riktning. ”Idag finns det en optimism i alla led här vilket gör att vi inte tappar fart på samma sätt som tidigare”, berättar Jennie.


Jennie Hesslöw har arbetat vid Sala Silvergruva sedan 2011. Innan hon tillträdde VD-posten i oktober 2016 arbetade hon som ekonomi-och personalansvarig så hon om någon vet hur det har sett ut i organisationen genom åren.
 
- Vid Sala Silvergruva har man haft totalt 20 Vd:ar på 50 år. Det har stundtals varit en väldigt turbulent organisation något som jag tror är värdefull kunskap för att jag ska kunna göra en positiv insats som VD för Sala Silvergruva säger Jennie.

Jennies föregångare, KatarinaLitzén, slutade i augusti 2015. Sedan dess har gruvans ordförande Håkan Matz varit tillförordnad vd. Rekryteringsprocessen av en ny vd har pågått under ungefär ett års tid och skett både internt och externt. Men att det till slut ändå blev Jennie Hesslöw tror hon själv beror på sitt engagemang för Sala Silvergruva.
 
- För mig har Sala Silvergruva alltid varit ett ”Mission Possible” med stor potential säger Jennie.

Sala Silvergruva är ett aktiebolag som bildades 2005. Sala kommun är huvudägare med ca 80 % av aktieinnehavet och det finns dessutom ca 300 privata B-aktieägare där Länsförsäkringar Bergslagen och Sala Sparbank är de största.2015 omsatte Sala Silvergruva AB ca 15 Mkr inklusive kommunalt bidrag. Antalet betalande besökare är ca 36 000 per år, varav ca 55 % besöker dem under juni, juli och augusti. Antalet arbetade timmar motsvarar 20 heltidsanställda varav antalet fast anställda uppgår till 15 personer. Sala Silvergruva AB bedriver gruvvisningar, äventyrsbana, museum, logi, restaurang, konferenser, evenemang, bröllop och andra festarrangemang.När Jennie tillträdde posten som VD möttes hon direkt av två huvudutmaningar. För det första behövde de egna kapitalet stabiliseras efter många svajiga år ekonomiskt. För det andra behövde man utveckla verksamheten och Sala Silvergruvas utbud som varit stillastående länge. Ganska snabbt efter det att man lagt om lån och gjort förändringar i aktier insåg man att man behövde utveckla utbudet och få besökarna att stanna längre på området. Jennie involverade personalgruppen och man beslutade att förändra de guidade visningarna, som är själva kärnverksamheten vid silvergruvan. Tillsammans tittade man på kundernas efterfrågan och behov, vilka synpunkter man hade fått in och vart man såg att det fanns förbättringsområden i logistiken. Detta blev sedan ett uppdrag till guiderna att utveckla, en idé som de tände på direkt.

- Hela arbetet med att tänka nytt kring visningarna skapade en väldigt fin process internt. Personalgruppen blommade ut och tyckte det var roligt att drömma och komma med nya idéer, något som jag tror kommer märkas på våra visningar i sommar berättar Jennie.

Nu har man skapat fyra nya visningar och fler valmöjligheter för besökarna. Som besökare kan du t.ex. få en snabb glimt av gruvan i turen som man kallar för ”konstknekten”, men man kan också kombinera två tvåtimmarsturer till en lång fyratimmarstur för den mer intresserade. Man erbjuder även fler visningar ovan jord än tidigare, med förhoppningen att besökarna ska stanna längre på området.

- Vi måste bli bättre på merförsäljning! Som besökare kan du gå på guidade visningar men också äta, shoppa, osv. Därför måste alla på området tänka lika kring merförsäljning, så att hela området kan visas upp som en helhet. Ibland tycker personalen att det är svårt att sälja när det är uttalat att bolaget inte ska tjäna pengar och göra vinst utan hela tiden gå med nollresultat. Det finns en konflikt mellan bevarande och affärsutveckling, men användande är ju faktiskt en förutsättning för bevarande! säger Jennie.

Just nu håller man också på med ett trädgårdsprojekt där man tittar på att återställa trädgårdarna på området och berätta trädgårdens historia, med människorna som verkade på platsen och byggnaderna som de bodde i.
 
- Trädgårdsturism ökar med flera procent per år i Sverige och kommer att bli en stor gren på sikt, berättar Jennie.

Att återställa trädgårdarna är ett stort arbete där det krävs många miljoner för att komma hela vägen in i mål. Därför har man valt att starta ett projekt kring detta som enbart handlar om att undersöka förutsättningarna för genomförande och leta extern finansiering. I vår och sommar kommer man genomföra en kartläggning över hur trädgården historiskt har sett ut, och man kommer även att arrangera en guidad trädgårdsvisning på prov för utvalda feedbackgrupper. Därefter är planen att utveckla och sälja fler visningar i den takt man får bidrag, och bl.a. är Länsstyrelsen Västmanland redan nu involverade.
 
- Vi måste kavla upp ärmarna lite mer och sluta vänta på pengar från kommunen, säger Jennie.

Man tittar också på att byta ut hela belysningen i gruvan, som har många år på nacken. Inom detta område har det hänt mycket med tekniken, och man diskuterar nu möjligheter tillsammans med en scenograf att ljussätta och gestalta gruvan på nya sätt. Jennie berättar också att man vill att besökarna ska kunna dela med sig av sitt besök i gruvan, men att det idag inte finns uppkoppling nere i gruvan. Detta är marknadsföringstaktiskt, men också diskutabelt eftersom gruvan är en digital skugga i vår idag uppkopplade värld, något som många kanske vill ska bevaras.
 
- Allt utvecklas vilket betyder att vi också måste det, säger Jennie. En fråga som jag har ställt många gånger till mig själv är ”Hur förändrar vi utan att förändra”? Vi kan ju inte direkt förändra gruvans historia.

Sedan Jennie började arbetet som VD 2016 har hon arbetat mycket med relationsbyggande både externt och internt.
 
- Relationen med Salaborna är jätteviktig, eftersom de blir platsens ambassadörer. Men också relationer gentemot företag, föreningar, länsstyrelsen m.fl. eftersom vi behöver samverkan för att överleva. Sen har vi ju relationen med personalen, den är ju a och o eftersom det verkligen bidrar till verksamheten om alla mår bra säger Jennie.

Den största utmaningen berättar Jennie har nog varit att skapa en gemensam utvecklingsbild av Sala Silvergruva, där kommunen, bolagsstyrelsen och personalen är eniga.
 
Tidigare skapade ofta politiska synpunkter osäkerhet nedåt i organisationen, men idag har vi sett över det och letar kompetens oavsett politisk tillhörighet till vår styrelse. Det är viktigt att man behåller bilden av vad bolaget behöver, oavsett om styrelseledamöter eller VD:n byts ut. Jag som VD ska inte behöva fundera på mandatperioder, jag måste känna en trygghet i vår riktning och i vårt arbete för att komma framåt.

Idag är det en annan öppenhet och dialog internt berättar Jennie. Pusselbitarna börjar sakta falla på plats och det finns en optimism i alla led vilket gör att man inte tappar fart.

- Idag är alla eniga och jag tror att det beror på att vi helt enkelt har pekat ut riktningen, säger Jennie.


Text och foto: Alma Hanser