Långban Gruv och Kulturby

Det finns bara en handfull platser i världen som är lika mineralrika som värmländska Långban. Ett par mil norr om Filipstad har omkring 300 mineraler påträffats, och den mineralrika grunden har även gjort platsen ovanligt artrik med flera sällsynta växter, då framförallt orkidéer. Här började man bryta järnmalm på 1500-talet och kvar finns mycket som erinrar om arbetet vid gruvorna och hyttan, som delvis idag är natur-och byggnadsminne. De många berättelserna är innehållsrika och viktiga, men hur berättar man den för dagens generationer? Det är en utmaning som Långban Gruv-och Kulturby och fler Bergslagshistoriska centrum står inför framöver.

I oktober 2015 höll Bergslagssatsningen i samverkan med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) en workshop i Avesta med temat ”interpretation”. Representanter från de Bergslagshistoriska centrumen (BHC) var på plats för att man tillsammans skulle kunna reda ut begreppet och skapa sig idéer kring hur man kan komplettera en besökares upplevelse genom att berätta en berättelse som inspirerar och skapar en mening. Det engelska ordet ”interpretation” översätts direkt till svenska som ”tolkning” eller ”förklaring” och söker man efter det svenska ordet med samma stavning får man precis samma resultat. Interpretation handlar helt enkelt om att väcka ett intresse hos besökaren, som gör att personen tar med sig något mer hem från besöket än bara en text på en faktaskylt, en guidad visning, eller ett evenemang.

I samband med workshopen i Avesta presenterade även RAÄ en nystartad process, där fem BHC blivit utvalda att ingå och arbeta extra med just interpretation och med att ta fram berättelser ur ett besökarperspektiv. Långban Gruv-och Kulturby var en av dem och är ett bra exempel på där alla grundförutsättningarna redan finns, men där nu själva berättelsen måste formas och tydliggöras.

För idag finns redan mycket vid Långban. Parkering, besökscentrum, skyltar, café, biograf, toaletter, promenadstigar m.m. - allt som egentligen behövs för att en besökare ska kunna ta sig runt och se platsen. Man har tack vare Bergslagssatsningen en helt ny grafisk profil och hemsida, som ska bidra till att marknadsföra besöksmålet utåt. Och berättelserna finns också, däremot saknas den röda tråden som skapar en känsla för platsen och som dels lockar besökare att komma dit, och dels ger besökaren något att ta med sig därifrån. Hans Lundberg, Näringslivsutvecklare på Filipstads kommun berättar:
 
- Dagens generationer vet t.ex. inte vilken betydelse de gamla bergsmansbygderna med järnhanteringen har haft för Sveriges utveckling. Visst kan man berätta om det, men det gäller att göra det på ett sätt som är intressant idag och som gör att besökaren gör sina egna kopplingar till historien och på så sätt utvecklas som person, säger Hans.

Processen är fortfarande i ett tidigt skede och leds av Centrum för naturvägledning (CNV) som i sin tur är upphandlade av RAÄ. Förhoppningen är att resultatet vid Långban och vid de andra BHC ska kunna bli en viktig del av besöksmålens affärs-och produktutveckling.
 
Det ska bli väldigt spännande att se vad som kommer ut ur denna process, vilken ”berättelsen om Långban” blir. I samband med detta är det egentligen också första gången som alla parter som är inblandade i Långban sitter ner och diskuterar och planerar tillsammans, och bara med det har man kommit långt, säger Hans.

Förutom berättelsen kring Långban arbetar man även, likt många andra besöksmål,  med att få fler besökare och få dem att stanna längre. En viktig del i detta är möjligheten till boende, och man undersöker i detta nu om man skulle kunna anlägga ställplatser för husbilar vackert beläget nere vid sjön. Entreprenören som är verksam på området vill också fräscha upp de rum som i dag finns på bottenvåningen i den vänstra flygeln av den gamla John Ericsson gården, för att kunna erbjuda bed and breakfast och konceptet ”bo på bergsmansgård”. Långbanområdet är större än man tror, och det som många missar är att sevärdheter faktiskt finns på båda sidorna om riksväg 26.
 
- De flesta av våra besökare ser bara sidan som rymmer reception och café. Därför har vi tänkt att anlita en landskapsarkitekt som kan skissa på hur man kan koppla samman båda sidorna, eftersom hela platsen är viktig för interpretationen berättar Hans.

Och mineraler finns det här hur mycket som helst av. Under en för oss ofattbart lång tid – mer än 200 miljoner år – har berggrunden vid Långban skapats. Vulkaniska utbrott, veckningar i jordskorpan och uppträngande smältor från jordens inre har omvandlats till olika mineraler som leptit, hälleflinta, skiffer, granit och grönsten. I en av byggnaderna på området finns en mineralutställning och Långban är känt över hela världen för sin mineralrikedom. Vissa av mineralerna har endast påträffats här, och de har fått namn som långbanit och wermlandit.

En dragare som redan finns på området är entreprenören Anna Karolinas Kök.Restaurangen har öppet året runt och har både inredning och mat/fika som är traditionsenlig. ”Lite som att vara hemma hos en gammal släkting som bakat sju sorters kakor och vill att man ska äta av alla” som någon besökare uttryckte det på Tripadvisor. Bergslagssatsningen har arbetat tillsammans med entreprenören för att få fram en bättre affärsnytta och i restaurangen serveras hemlagad mat i John Ericssons gamla barndomshem till tonerna av Evert Taube. Restaurangen ligger också strategiskt på vägen för alla förbiresande som ska söderifrån upp till Sälenområdet på vintern. Även detta skapar möjligheter till att locka fler besökare, då en restaurang är oroligt viktigt för ett besöksmåls bäring idag. Men få stannar kvar är längre stund, man fikar eller äter och reser snabbt vidare, fullt omedveten om vart man faktiskt befinner sig. Här bröt man malm som förvandlades till järn som blev järnvägsspår, Eiffeltorn, kanoner och en massa andra saker som skulle påverka utvecklingen i världen. John Ericsson föddes här, och så också hans bror Nils. För den som inte vet började John Ericsson tidigt experimentera med olika uppfinningar, och uppfann b.la. ångloket Novelty och varmluftsmaskinen samt vidareutvecklade propellern som kom att revolutionera sjöfarten. Den andre brodern, Nils, var en framgångsrik kanal-och järnvägsbyggare som b.la. ledde nyutbyggnaden av Trollhätte kanal och nya Slussen i Stockholm. Långban var tidigare en i allra högsta grad levande plats, en ”hotspot” i dubbel bemärkelse där lavan bokstavligen flödade. Tyvärr är detta något som få vet om.

Under den varma delen av året är det lättare att få förståelse för detta. Då står alla byggnader öppna, och man har också konstutställningar och guidade turer. Nästan varje helg besöker gruvdykare från hela Nordeuropa området för att dyka i de vattenfyllda gruvhålen under ledning av Långbans dyksällskap, och många kommer för att se historiska filmer på biografen som är inredd i en nostalgisk femtiotalsmiljö. Anna Karolinas Kök serverar sin berömda kakbuffé och forskare reser från världens alla hörn för att leta oupptäckta mineraler i varphögarna.  Människor kommer hit. Här finns något för alla, utbudet är stort och det är inte mycket som behövs för att helheten ska vara komplett. Det är egentligen bara berättelsen, interpretationen som saknas. Att välja ut en av de många berättelser som finns och skapa en tydlighet med besöksmålet.

Efter en promenad på området skrattar Hans och berättar om den galna idén som dök upp för några år sedan. Syftet var då att produktutveckla den industrihistoriska berättelsen utomhus i form av kommunikativ konst, och att varje sommar ha ett konstverk på området som berättade om historien. Idén som då lite skämtsamt togs upp av den ansvariga konstnären Lars-Eric Vänerlöf, var att berätta historien om John Ericssons pansarfartyg Monitor (betydelsefullt i det amerikanska inbördeskriget) genom att lägga pansarfartyget Monitor i miniatyr i den intilliggande sjön. Hans berättar om konstverket som lades i säsongen 2014 och som nu är uppe på land på lagning, och jag skrattar samtidigt till när jag ser den verklighetsfrämmande scenen framför mig. Ett pansarfartyg i sjön? Ja, varför inte? Berättelsen kan ju faktiskt också vara humoristisk! Så länge den inspirerar, skapar mening och förundran och vidgar perspektiv. Så länge besökaren kommer till platsen för att uppleva, och får med sig något alldeles extra hem. Under Bergslagssatsningen etapp 4b kommer man prioritera just att förtydliga erbjudanden mot besökare , produktutveckla områden, ta fram turistiska produkter och marknadsföra besöksmålet inför sommaren 2016. Berättelsen om Långban ska verkligen bli spännande att följa framöver.  Och kanske blir den riktigt rolig, vem vet?

Det var en gång...
Text och foto: Alma Hanser