Projekt

Intresseföreningen driver och samordnar flera utvecklingsprojekt i Bergslagen.
Vår roll är att utveckla och stimulera gränsöverskridande samarbeten över de administrativa kommun- och länsgränserna för att skapa mervärden för våra medlemmar. Vi är aktiva inom flera olika verksamhetsområden och fungerar som en aktiv plattform där vi företräder medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer i både nationella och internationella sammanhang.

Våra aktuella verksamhetsområden och projekt är just nu:
Bruk 2.0 - hållbar platstutveckling
Bergslagsakademin
Kommunikationer
Gruvnäring
EUSenast ändrad 2018-07-05 11:19:40