NYHETSBREV

Bergslagssatsningen Kultur och Turism

Bergslagssatsningen Kultur och Turism är en tioårig satsning som arbetar för en turismdriven tillväxt till Bergslagen. I satsningen arbetar man med att utveckla ett antal utvalda besöksmål till kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Fokus för Bergslagssatsningens sista etapp är att stödja företag inom besöksnäringen att växa. Den pågående etappen finansieras av Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Värmland samt av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro Län, Region Värmland samt EU:s regionala utvecklingssfond. Du kan läsa mer om Bergslagssatsningen Kultur och Turism i satsningens projektplan.



 



 

 

Tema Måltid - Bergslagat

Bergslagat är ett pilot-och samarbetsprojekt som finansieras av Europeiska Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. I projektet ingår Färna Herrgård, Loka Brunn och Grythyttans Gästgivaregård samt Högbo Brukshotell. Syftet med projektet är att fokusera på och belysa måltiden utifrån dessa platsers kulturhistoria, och på så sätt bilda ett starkt restaurang-och hotellerbjudande för besökare som kommer till Bergslagen.



 



 Följ Bergslagssatsningen på Instagram!