NYHETSBREV

Bergslagssatsningen Kultur och Turism

Bergslagssatsningen Kultur och Turism är en tioårig satsning som arbetar för en turismdriven tillväxt till Bergslagen. I satsningen arbetar man med att utveckla ett antal utvalda besöksmål till kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Fokus för Bergslagssatsningens sista etapp är att stödja företag inom besöksnäringen att växa. Den pågående etappen finansieras av Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Värmland samt av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro Län, Region Värmland samt EU:s regionala utvecklingssfond. Du kan läsa mer om Bergslagssatsningen Kultur och Turism i satsningens projektplan. 

 

Kommande Workshops

Högbo Bruk 13-14 november 2017
Stockholm 8 februari 2018


   Följ Bergslagssatsningen på Instagram!