NYHETSBREV

Bergslagssatsningen Kultur och Turism

Bergslagssatsningen Kultur och Turism är en tioårig satsning som arbetar för en turismdriven tillväxt till Bergslagen. I satsningen arbetar man med att utveckla ett antal utvalda besöksmål till kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Fokus för Bergslagssatsningens sista etapp är att stödja företag inom besöksnäringen att växa. Den pågående etappen finansieras av Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Värmland samt av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro Län, Region Värmland samt EU:s regionala utvecklingssfond. Du kan läsa mer om Bergslagssatsningen Kultur och Turism i satsningens projektplan.

 

 


 

Workshops

21 - 22 januari Färna Herrgård
31 mars - 1 april Loka Brunn


Tema Trädgård

30 augusti Nora


Rapporter m.m.

Besöksundersökning 2015/2016 
Förstudie om pedagogik och upplevelse i kulturmiljö
Inventering Wij Trädgårdar 
  Följ Bergslagssatsningen på Instagram!