NYHETSBREV

Bergslagssatsningen Kultur och Turism

Bergslagssatsningen Kultur och Turism är en tioårig satsning som arbetar för en turismdriven tillväxt till Bergslagen. I satsningen arbetar man med att utveckla ett antal utvalda besöksmål till kvalitativa och tillgängliga besöksmål för att locka fler besökare till området. Fokus för Bergslagssatsningens sista etapp är att stödja företag inom besöksnäringen att växa. Den pågående etappen finansieras av Länsstyrelserna i Örebro, Dalarna, Västmanland, Gävleborg och Värmland samt av Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro Län, Region Värmland samt EU:s regionala utvecklingssfond. Du kan läsa mer om Bergslagssatsningen Kultur och Turism i satsningens projektplan.

 

 


Kommande Workshop

Säfsen 15-16 mars 
 

Dokumentation från Workshops

21 - 22 januari Färna Herrgård
31 mars - 1 april Loka Brunn
13 - 14 oktober Västerås/Strömsholm


Tema Trädgård

24 november 2015 Ockelbo

30 augusti 2016 Nora
Reportage Kniva Trädgård

 

Hit och Dit

Hit & Dit # 1
Hit & Dit # 2
Hit & Dit # 3
Hit & Dit # 4
Hit & Dit # 5  Följ Bergslagssatsningen på Instagram!