EU:s sammanhållningspolitik

Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. Detta gör vi t.ex. genom att årligen arrangera ett Europaforum i samverkan med regionerna i Bergslagen och Central Sweden, för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt och relevant.

I år arrangerar vi Europaforum den 22 november i Gävle, och temat kommer att inrikta sig på den nya programperioden som sträcker sig mellan 2021-2027. 

Här kan du läsa mer om EU-programmen:
Central Sweden
Tillväxtverket
Jordbruksverket
www.eufonder.se
Svenska ESF-rådet 


 

Dokumentation

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dialogkonferens 17 april 2018 i Gävle
Europaforum 6 november 2018 i Falun
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Senast ändrad 2019-04-16 14:22:16