EU:s sammanhållningspolitik

Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. T.ex. arrangerar vi årligen ett Europaforum för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt. Du kan läsa mer om EU-programmen på hemsidan för Central Sweden www.centralsweden.seTillväxtverkets hemsida eller på eufonder.se. 

 


Europaforum den 6 november 2018

Årets Europaforum genomfördes i världsarvsmiljön Falu gruva på tema "Hur bidrar EU till att stärka företag i Bergslagen?"
Arrangörer var Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med Central Sweden, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.
I programmet medverkade föredragshållare från bl a EU-kommissionen, Europaparlamentet, Science Parks, regioner och lärosäten i Bergslagen. Dokumentation från dagen kommer att läggas ut här så snart den är klar.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Den 17 april 2018 arrangerades en konferens om regionala utvecklingsmedel efter 2020 i Gävle - här kan du ta del av dokumentationen från konferensen.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Senast ändrad 2018-11-07 09:38:46