EU:s sammanhållningspolitik

Det är viktigt att kommuner och regioner i Bergslagen tar tillvara de möjligheter som EU-medlemskapet erbjuder samt påverkar EU:s regionalpolitik gemensamt. Därför försöker vi att ta tillvara på våra medlemmars intressen och öka kunskapen om EU:s sammanhållningspolitik. T.ex. arrangerar vi årligen ett Europaforum för att informera våra medlemmar om det som är aktuellt. Du kan läsa mer om EU-programmen på hemsidan för Central Sweden www.centralsweden.seTillväxtverkets hemsida eller på eufonder.se. 


Europaforum 2018 den 6 november 2018 i Falun


Årets tema är "Hur bidrar EU till att stärka företag i Bergslagen?"
Föredragshållare från bl a EU-kommissionen, Europaparlamentet, Näringsdepartementet, regionerna och lärosätena i Bergslagen medverkar.
Arrangörer är Intresseföreningen Bergslaget tillsammans med Central Sweden, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Västmanland och Region Örebro län.
Mer information, program och inbjudningar kommer under hösten.


Den 17 april 2018 arrangerades en konferens om regionala utvecklingsmedel efter 2020 i Gävle - här kan du ta del av dokumentationen från konferensen.

Dokumentation Europaforum 2017
Presentationer Europaforum 2017

Senast ändrad 2018-08-21 09:32:04