DALARNA

Silverringen, Husbyringen och  Bergsmanslandskapet i Falu Världsarv


Projektet ska utveckla en ny samverkansform mellan Länsstyrelsen Dalarna och Visit Dalarna kring hållbar destinationsutveckling där man ”korsbefruktar” kultur och outdoor för att kunna erbjuda ett nytt koncept gentemot besökarna. Projektet ska även stödja entreprenörer på och omkring platserna att utveckla säljbara produkter utifrån det nyframtagna konceptet, som kan marknadsföras och säljas via Visit Dalarna.

               

Arbetet i Bruk 2.0 i Dalarna rullar på trots pågående pandemi. Arbetet under hösten har främst handlat om att producera den nya kunskapsfilmen, planera kommande insatser riktade mot företag och träffa projketets kommunrepresentanter i Husbyringen, Silverringen och Bergsmanslandskapet i Falun. 
Projektet tog under våren fram ett förslag till kommunikationskoncept för att bättre kunna kommunicera leder och kulturmiljöer inom de tre valda områdena. Det arbetet tas vidare, pararellt med att en grafisk profil för Silverringen börjar ta form. 
Under våren kommer projektet att genomföra två s k Produktlabb (en metod utvecklad av Visit Dalarna) med utvalda företag och föreningar i de tre områdena. Med insatsen vill projektet stimulera deltagarna att enskilt eller tillsammans utveckla nya produkter och upplevelser för att locka fler besökare och kommuninvånare att upptäcka områdenas unika kultur- och naturvärden. 
Många upplevelser är ledbaserade som t ex cykling och vandring och målet är att koppla ihop outdooraktiviteter med upplevelser i områdenas unika kulturmiljöer. Gärna med möjlighet att äta, sova och göra andra saker. 

En viktig del i projketet är att bygga samverkan mellan offentliga, privata och ideella aktörer. Därför medverkar Bruk 2.0 i Visit Dalarnas kommunturné under november 2020. Syftet är att stärka projektets förankring i de tre medverkande kommunorganisationerna och utveckla samarbetet inom och mellan kommunerna, medverkande företag och föreningar, Lässtyrelsen, Visit Dalarna och projektet.
 


Våra kunskapsfilmer om hållbar produktutveckling

Hur kan man utveckla en plats med hjälp av produktutveckling?  Se vår första kunskapsfilm om ämnet med föreläsare från Kniva Trädgård, Carl Larsson-gården, Klosters Herrgård, Tillväxtverket och Visit Dalarna.

Andra kunskapsfilmen spelades in i Frövifors Pappersbruksmuseum där vi möter bland annat Mia Geijer från Länsstyrelsen Örebro, Linda Gustafsson som är utvecklingsledare i Region Örebro län, Birgitta Wahlberg samt Håkan Ceder från Destination Bergslagen. 

Klicka på bilderna för att komma till filmerna. 

 


 

DOKUMENTATION 

Dokumentation Västerås 17 september 2019

NYHETSBREV

Vill du följa projektet och ta del av våra nyhetsbrev? Skicka ett mejl till oss så lägger vi till dig i sändlistan.

KONTAKT

Processledare Bruk 2.0
Birgitta Wahlberg 
070-620 76 14

Projektledare Bruk 2.0
Ulrika Nisser
072 - 999 46 72
Projektet finansieras av:                             


                             

 
Våra samarbetspartners: