NYHETSBREV

Bergslagsakademin 

Bergslagsakademin är ett samverkansforum för aktuella framtidsfrågor i Bergslagen. Syftet med akademin är att vara en gemensam plattform för att tillsammans hitta lösningar på framtida utmaningar, t.ex. genom tillväxtskapande aktiviteter som bidrar till att nå de horisontella målen inom exempelvis jämställdhet och mångfald. I Bergslagsakademin medverkar Avesta, Hedemora, Ludvika, Fagersta, Norberg, Lindesberg, Filipstad och Storfors kommuner.
 

Seminarium 10 november
Bergslagens kommuner vill idag utveckla sitt hållbarhetsarbete. Utifrån de globala målen och Agenda2030 är det en utmaning att utveckla konkreta aktiviteter för att åstadskomma en hållbar utveckling ur samtliga dimensioner på den lokala och regionala nivån. För att öka kunskapen om hållbarhetsfrågpr arrangerar vi därför det första seminariet i Bergslagsakademin på temat social hållbarhet den 10 november. Syftet är att tillsammans med regionens näringsliv och högskolor/universitet diskutera och utveckla samverkan kring aktuella framtidsfrågor för Bergslagen. Tanken är också att erbjuda en ny arena för kompetensutveckling för exempelvis de politiska ledningarna i Bergslagens kommuner.