NYHETSBREV

Bergslagsakademin 

Bergslagen är en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsregion. Men den behöver tydliggöras och synliggöras på olika sätt i olika sammanhang. Därför skapas nu Bergslagsakademin, en tankesmedja för strategiska framtidsfrågor i Bergslagen. Bergslagsakademin ska vara en plattform för erfarenhetsutbyte, diskussion och kunskapshöjande möten mellan det offentliga, näringslivet och högskolor/universitet i Bergslagen. Vi vill skapa ett samverkansforum för att vårt samhälle ska fortsätta att utvecklas, och för att vi tillsammans ska kunna möta Bergslagens framtida utmaningar.

 


Erbjudande om deltagande i Bergslagsakademin

I vårt erbjudande om deltagande i Bergslagsakademin kan du läsa mer om vad vi erbjuder för dig som representerar en kommun/region, vad det kostar att vara medlem i Bergslagsakademin och hur vi arbetar. 

Kommer du från näringslivet eller en högskola/universitet och är intresserad av att medverka i Bergslagsakademin? 
Kontakta oss gärna! Bergslagsakademin ska vara en tankesmedja mellan de offentliga, näringslivet och högskolor/universitet i Bergslagen och vi vill gärna samverka med ditt företag eller den högskola/universitet som du representerar.


Bergslagen2030 - samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid

Den 10 november arrangerade vi en konferens kring social hållbarhet i Lindesberg, som vi kallade för Bergslagen2030. Vi står inför flera utmaningar, men också möjligheter, när det gäller social hållbarhet i Bergslagen och att nå framgång i arbetet med att förverkliga FN:s hållbarhetsmål (Agenda2030). Därför arrangerade vi Bergslagen2030, en som en mötesplats för mer kunskap och inspiration om social hållbarhet. Konferensen hade tydligt framtidsfokus och tillsammans diskuterade man hur man kan arbeta gränsöverskridande och medverka till en mer socialt hållbar samhällsutveckling i Bergslagen.  På konferensen medverkade förtroendevalda och tjänstemän verksamma i Bergslagens regioner och kommuner, näringsliv och akademi.

Dokumentationen från dagen hittar du HÄR

 

 

Bakgrund Bergslagsakademin


Initiativet
Det ursprungliga initiativet till Bergslagsakademin kom från sex kommuner i Bergslagen (Skinnskatteberg, Norberg, Fagersta, Avesta, Smedjebacken och Hedemora kommuner). Man såg då ett behov av att tydliggöra och synliggöra Bergslagen som en spännande och kunskapsintensiv utvecklingsregion och ville därför starta upp en tankesmedja. Då ville man att Bergslagsakademin skulle stimulera till kreativa samtal och samverkan, samt att man skulle genomföra nytänkande aktiviteter för kompetensutveckling. Man ville att Bergslagsakademin skulle vara en arena där nya idéer kunde testas och där man kunde ta ett samlat strategiskt grepp kring framtidsfrågorna för Bergslagen.

Förstudien
Under 2014 och 2015 genomfördes en förstudie, för att komma fram till hur Bergslagsakademin skulle kunna byggas upp. Inom ramen för förstudien togs ett omfattande material fram för att hitta rätt i innovationsmiljön och tillföra ett mervärde till de projekt som redan bedrevs. Förstudien visade att det fanns en ”lucka i främjandesystemet” som Bergslagsakademin kunde fylla. Det handlar om erfarenhetsutbyten över läns- och kommungränser, utveckling och test av nya modeller, resultatspridning samt att genomföra aktiviteter för att möta de möjligheter och utmaningar som Bergslagen står inför nu och i framtiden. Arbetet skulle primärt bidra till att nå de horisontella målen inom jämställdhet, integration, tillgänglighet, miljö, ungdomsperspektiv etc.

Försöksverksamheten
Under år 2017 har Bergslagsakademin tillsammans med åtta medverkande kommuner i Bergslagen genomfört en försöksverksamhet, där man samordnat en arbetsgrupp som har arrangerar den gemensamma konferensen Bergslagen2030 - en konferens om samverkan och sociala innovationer för en hållbar framtid. Konferensen syftade till att vara startskottet för Bergslagsakademins mer långsiktiga arbete, där man vill utveckla verktyg och genomföra aktiviteter som kommuner, näringsliv och lärosäten har nytta av i sitt arbete med frågor inom exempelvis hållbarhetsområdet (mångfald, integration, jämställdhet, miljö, ungdomsfrågor och attraktionskraft).

Medverkande kommuner 2017:
Avesta
Hedemora
Ludvika
Fagersta
Norberg
Lindesberg
Filipstad
Storfors

Nu och framåt
Nu försöker vi utvidga Bergslagsakademin genom att få fler aktörer att ingå i nätverket. På sikt vill vi att Bergslagsakademin ska vara ett kreativt forum för att testa olika utvecklingsidéer i samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och regionens högskolor/universitet, och att man tillsammans arbetar strategiskt för att utveckla Bergslagen. Här nedan kan du läsa erbjudandet om deltagande i Bergslagsakademin 2018.

Erbjudande Bergslagsakademin