Världens första elväg på E16

Sverige och Bergslagen ligger i framkant när det gäller att elektrifiera vägnätet. Nu står nämligen en två kilometer lång provsträcka längs E16 mellan Sandviken och Kungsgården klar, och tung trafik kan nu köra elektrifierat på sträckan med minimal påverkan på klimatet. Den 22 juni invigdes elvägen, men vad händer egentligen nu? Intresseföreningen Bergslaget har intervjuat Magnus Ernström, projektledare för Elväg Gävle på Region Gävleborg.
 

Om du har passerat Sandviken på E16 under det senaste halvåret har de stora kontaktledningarna ovanför vägbanan troligtvis inte gått dig obemärkt förbi. Ledningarna liknar de som i vanliga fall sitter ovanför en tågräls fast i en större storlek och anpassad efter tung trafik. Det är flera stora bolag som står bakom elvägen som har som mål att skapa kunskap, erfarenhet och förutsättningar för ett beslutsunderlag för elektrifiering av de större transportstråken i Sverige. Region Gävleborg är koordinator och samarbetar b.la. med Sandvik, SSAB, Scania och Siemens samt regionala elbolag och Högskolan i Gävle.Staten har skjutit till 75 miljoner kronor för att kunna förverkliga projektet och nu är tanken att den färdigbyggda sträckan ska testköras under en två års period. Magnus Ernström berättar.

- Under testperioden är tanken att elvägen ska användas i skarpt läge. Vi vill t.ex. se hur den fungerar i kombination med andra trafikslag, hur man driftar och underhåller den och vilka utvecklingsområden som finns,berättar Magnus.

Under testet är det Scanialastbilar med hybridiserad drivlina från åkeriet Ernst Express AB i Avesta som kommer att köras i vanlig trafik, för att utvärdera strömavtagare och elinfrastruktur från Siemens. När lastbilarna kommer till testområdet fälls strömavtagaren upp och motorn slår över till eldrift. När lastbilen lämnar testområdet går den automatiskt över till framdrivning genom bilens dieselmotor, som kommer att köras på förnyelsebart bränsle.Förutom själva elvägen i sig kommer man också bygga upp ett besökscentrum vid Sandbacka Park där olika besöksgrupper kan få en demonstration av elvägen och få mer information om projektet. Redan nu är flera besök inbokade, av exempelvis tekniska delegationer, beslutsfattare och skolor som kommer för att få veta mer om elvägen.
 
- Det är ett stort intresse för elvägen redan nu,säger Magnus.

Under den tvååriga testperioden kommer inte den vanliga trafiken att påverkas, och så fort perioden är över kommer anläggningen att avvecklas och satsningen utvärderas.
 
- Det ska inte finnas några restvärden kvar i projektet, däremot kanske den får stå kvar om vi ser ett den genererar många positiva effekter. Vi på Region Gävleborg är ju också väldigt angelägna om att se hur elvägen påverkar allt runtomkring, såsom samhället i stort, sysselsättning osv.säger Magnus.

Det långsiktiga målet är att bygga hållbara klimatsmarta lösningar för tunga transporter på ett sätt som både gynnar användarna av transporter och samhället transporterna sker i. Utveckling, utbyggnad och drift av elvägar nationellt skapar också innovativa produkter, erfarenheter och tjänster som både kan bidra till minskade utsläpp globalt men också till ökade exportintäkter.
 
- Den främsta fördelen är ju såklart de minskade utsläppen. Nackdelar som vi kan se idag är t.ex. att kontaktledningarna inte är så vackra, och att de i dagsläget inte passar alla trafikslag utan endast tung trafik,berättar Magnus.

Norr om Stockholm finns Sveriges andra elvägsprojekt, och skillnanden mot den i Sandviken är att det inte finns några luftburna kontaktledningar utan istället skenor i vägbanan, en teknik som t.ex. rälsbussar använder sig av idag.
 
- Tekniken kring elvägar är egentligen inte ny, utan bara mer förfinad,säger Magnus.

Vilken påverkan kommer projektet Elväg Gävle ha på regionen? Regionstyrelsens ordförande vid Region Gävleborg, Eva Tjernström (S) svarar:

-Det här visar att den här regionen är attraktiv och framsynt. Projektet Elväg Gävle signalerar miljöhänsyn, livskvalitet, samarbetsförmåga och innovationsrikedom. Det här innebär stora utvecklingsmöjligheter för länet, säger Eva. Jag är stolt över att vi har rott det här projektet i land.

Satsningen på projektet ligger även i linje med regeringens mål om en fordonsflotta oberoende av fossila bränslen till 2030 och som ska bidra till att stärka hela Sveriges konkurrenskraft.

Vill du läsa mer om projektet?
www.regiongavleborg.se/elvag
www.sandvikenpurepower.se