• Välkommen!
    Välkommen!

Intresseföreningen Bergslaget

Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen fungerar som en aktiv plattform för samarbete vilket ger möjlighet att med en gemensam röst kunna kraftsamla och bidra till en positiv utveckling av Bergslagen.

Nuläge Bruk 2.0

Då vi pga rådande läge med Covid-19 inte kan genomföra våra kunskapsdagar som tänkt kommer vi den 17 september att
spela in en kunskapsfilm som vi även gjorde i våras, denna gång i Frövifors Pappersbruksmuseum. Så fort den är klar delar vi den med er här samt skickar ut i nästkommande nyhetsbrev.


Infrastruktur och transport


Infrastruktur och transport


Läs mer

Gruv och stålindustri


Gruv och stålindustri


Läs mer

EU


Projekt


Projekt


Läs mer